ResPublica

Иницијативата за дигитално граѓанство Res Publica овозможува сеопфатна професионална дискусија за подобрување на медиумските и комуникациските политики и стандарди, ја јакне улогата на академската и стручната заедница во јавните политики и овозможува стратешко учество на граѓанското општество во штитењето на јавниот интерес во Македонија.

Теги: Иницијативата за дигитално граѓанство Res Publica овозможува сеопфатна професионална дискусија за подобрување на медиумските и комуникациските политики и стандарди, ја јакне улогата на академската и стручната заедница во јавните политики и овозможува стратешко учество на граѓанското општество во штитењето на јавниот интерес во Македонија.

Официальный сайт http://respublica.edu.mk

Не забываем посетить главную страницу чтобы получить вечные ссылки для сайта бесплатно.

Недавно обработанные сайты: gtalex.ru , seo.sborka-s.ru , auditinfo.ru .